Структура за темами

 • Provide easy access to resources
  Книга: 1 Тека: 1 Файли: 2 Гіперпосилання: 2 Video Time instances: 2
  Прогрес: 0 / 0
 • Simple activities usable in pop ups.
  H5P: 1 SCORM пакет: 1 Вибір: 1
  Прогрес: 0 / 0
 • Notes on using in courses

  Сторінки: 3 Poster: 1
  Прогрес: 0 / 0