יחידות הוראה

 • Provide easy access to resources
  ספר: 1 תצוגת תיקיית קבצים: 1 קבצים: 2 כתובות אינטרנט: 2 Video Time instances: 2
  התקדמות: 0 / 0
 • Simple activities usable in pop ups.
  H5P: 1 חבילת לומדה - SCORM: 1 שאלת בחירה: 1
  התקדמות: 0 / 0
 • Notes on using in courses

  דפים: 3 עמוד משבצות מידע: 1
  התקדמות: 0 / 0