Περιγραφή θέματος

 • Provide easy access to resources
  Βιβλίο: 1 Φάκελος: 1 Αρχεία: 2 Διευθύνσεις URL: 2 Στιγμιότυπα Video Time: 2
  Πρόοδος: 0 / 0
 • Simple activities usable in pop ups.
  H5P: 1 Πακέτο SCORM: 1 Επιλογή: 1
  Πρόοδος: 0 / 0
 • Notes on using in courses

  Σελίδες: 3 Αφίσα: 1
  Πρόοδος: 0 / 0