Энэ индексийг ашиглан тайлбар толь харуулах

Тусгай | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | БҮГД

Хуудас:  1  2  (Дараагийн)
  БҮГД

.

.....howl!

Wolf goes....


....bark!

Dog goes....


....meow!

Cat goes...


....neigh!

Horse goes....


....roar!

Bear goes....


...trumpet!

Elephant goes....


B

Blueberries

Arándanos azules

C

Cherries

Guindas

R

Raspberries

Frambuesas

Redcurrants

Grosellas rojas


Хуудас:  1  2  (Дараагийн)
  БҮГД